Játékszabály

Standard

A „Nagy Diák Médiaismereti Teszt” elnevezésű játék hivatalos szabályzata

 

 1. A Játék szervezője

A „Nagy Diák Médiaismereti Teszt” edukatív nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete. (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11., a továbbiakban: Szervező), fő támogatói  a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.), az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (székhelye: 1054, Budapest, Alkotmány utca 25.),  a továbbiakban: Támogatók).

 

 1. A részvételre jogosultak köre

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező,  1998. 01. 01 – 2005. 12. 31.  között született természetes személy, akinek a Játék során megadott személyes adatainak kezeléséhez jogszerű hozzájárulásával rendelkezik a Szervező (a továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező és a Támogatók tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és mindezek Ptk. 8:1. § 1. pont szerinti közeli hozzátartozói. Az ezen feltételeknek meg nem felelő résztvevő pályázata érvénytelen.

 

 1. A Játék időtartama
  I. forduló – online szakasz: 2019. január 11. péntek 8:00 óra2019. április 7. vasárnap 24:00 óra
  II. forduló – online szakasz: 2019. április 12. 8:00 óra2019. május 3. 24:00 óra
  III. forduló – online szakasz: 2019. május 5. 8:00 óra2019. május 10.  24:00 óra

 

 

 1. A Játék menete

4.1. Játékleírás

A Szervező által fejlesztett Játék mindhárom fordulójában online tesztet kell kitölteni, mely hozzáférhető a www.diakmediateszt.hu internetes oldalon. Egy játékos egy e-mail címmel többször is kitöltheti a tesztet, de mindig az utolsó kitöltésének eredménye lesz az érvényes elért eredmény. Az I. forduló ideje alatt a Játékos e szabályzat elfogadása, valamint neve, e-mail címe, születési ideje, irányítószáma, telefonszáma – melyet a részvételhez nem szükséges megadni –, 16 év alatti, részvételre jogosult Játékos esetében szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) neve és email címe megadása után elkezdheti a teszt kitöltését.

 

Azon Játékosoknak, akik még nem múltak el 16 évesek, de 2005. december 31. előtt születtek, a nyereményjátékban való részvételükhöz szülői hozzájárulás szükséges. A regisztráció során az online felületen van mód a szülői felügyeletet gyakorló szülő (gondviselő) nevének és elektronikus címének a megadására, ahová a szülői hozzájáruló nyilatkozatot tartalmazó regisztrációs levelet küldünk.

 

A szülőnek legkésőbb az online játék lezárása utáni napig, 2019. május 11., 24.00 óráig kell hozzájárulását megadni. Ezt követően a hozzájárulásra kötelezett, azzal nem rendelkező Játékosok adatait legkésőbb 2019. május 13-áig anonimizáljuk; ezen Játékosok kizárjuk a további nyereményjátékból.

 

A fent megadott korosztályon (1998. 01.01 – 2005. 12.31. között születettek) kívüli játékosok – regisztráció során megadott – adatai 2019. május 13-áig anonimizáljuk.

 

4.2. Első forduló

A teszt kitöltésével a Játékos automatikusan elfogadja a Játék hivatalos szabályzatát.

Az első fordulóban a teszt kitöltésének eredményéről csak a Játékos kap információt.

 

4.3. Második forduló

Az első fordulót legjobban kitöltő 300 fiatalt e-mailben értesítjük arról, hogy részt vehet a második fordulóban.

 

4.4. Harmadik forduló

A harmadik fordulóba a második forduló során legjobb eredményt elért 10 Játékos jut. A harmadik fordulóban vetélkedő játékosok közül kerül ki a Játék díjazott első helyezettje.

 

4.5. Nyeremények

A harmadik fordulóban az oda bejutott, és a harmadik fordulón online résztvevő játékosok közül a legtöbb pontot elért első legjobb Játékosnak a Szervező fődíjként kiváló minőségű videó és fotó készítésére alkalmas okoseszközt ad át. A második és a harmadik helyezettek is értékes nyereményben részesülnek. A nyeremények átvétele személyesen, a harmadik fordulót követően, a 26. Országos Ifjúsági Sajtófesztivál keretén belül történik.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át, amely átadás során az eseményről felvétel készül, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertes/ek nevét, lakhelyét (város, irányítószám) és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.

Ezen publikált tartalmakért a nyertest semmilyen díjazás vagy egyéb juttatás nem illeti meg, ilyen igénnyel való fellépés esetén a Szervező jogosult a nyertest törölni a nyertesek listájából.

Amennyiben a nyertes kiskorú, a nyeremény átvételére kizárólag személyesen, törvényes képviselője útján jogosult.

 

 1. Információ a Játékról

5.1. A résztvevők a Játékkal kapcsolatos további információt az diakmediateszt@diakmediateszt.hu email címen kérhetnek.

5.2. A hivatalos játékszabály és adatvédelmi tájékoztató elérhető a www. diakmediateszt.hu címen.

 

 1. Nyeremények átvétele, egyéb költségek és kötelezettségek

6.1. A nyertes számára a nyereményt – ha arra vonatkozó igényét a 7. pont szerint kifejezi – a Szervező személyesen adja át. A nyertest a nyeremények után költség nem terheli, minden felmerülő költséget Szervező vállal magára.

A nyeremény átvételének feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése.

6.2. A Játékos a jelen Játékban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy a Játékban megadott adatait a Szervező a Játék lezárultát követően a következő, – Nagy Diák Médiaismereti Teszt 2. – felhívásának kibocsátásáig, legkésőbb 2021. január 31-ig, illetve az érintett esetleges visszavonó nyilatkozatáig kezelje, számára akciókról, promóciókról, direkt marketing vagy kutatási céllal tájékoztatót küldjön. A résztvevők adataik kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik adataik helyesbítését vagy törlését az diakmediateszt@diakmediateszt.hu e-mail címen. Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes.

 

 1. Egyéb rendelkezések

7.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit kizárjon. Szervező a kizárást a Játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.

7.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a játék időtartama alatt módosítsa. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www. diakmediateszt.hu és a www.due.hu/mediateszt weboldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

7.3. Amennyiben az alkalmazás használata során a Játékos a játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek, felelősséget ezen tartalmak nyilvánosságra hozataláért nem vállal.

7.4. Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e pontban írtakból eredő kárért mindennemű felelősséget kizár.

 

 

Budapest, 2019. január 10.